Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) er foreningen for produsenter og importører av kosmetikk for norsk forbruk.

KLF har 26 medlemmer som står for ca. ¾ av bransjeomsetningen i Norge. Oppdatert medlemsliste ser du her.
Nyheter:
  Solvett - viktig informasjon!
  Konserveringsmiddelet MIT
  Foredrag fra KLFs Fagforum 2013
  Hvorfor bli medlem i Kosmetikkleverandørens forening?