Du er her: Hjem | Om KLF

Om KLFKosmetikkleverandørenes forening (KLF) er foreningen for produsenter og importører av kosmetikk for norsk forbruk.

Medlemskap i KLF innebærer også medlemskap i Bransjerådet for kosmetikk og hygiene. Bransjerådet driver blant annet utadrettet opplysningsvirksomhet om bransjen og dens produkter. Utarbeidelse av opplysningsmateriell, kursvirksomhet og bransjeintern opplæring er eksempler på Bransjerådets virksomhet.

Nærmere opplysninger om medlemskap fås ved henvendelse til KLF's sekretariat. Ta kontakt her.

KLF ble startet i 1945, og har kontorer sentralt i Oslo. KLF har 24 medlemmer (august 2013) som står for ca. ¾ av bransjeomsetningen. Oppdatert medlemsliste finnes her.

KLFs formål er å ivareta medlemmes felles interesser på alle aktuelle områder, og oppnå best mulig rammebetingelser for omsetning av bransjeproduktene i Norge.

Sekretariatet består av en kvalifisert stab som driver det daglige arbeidet for foreningen.


MEDLEMSSERVICE

En sentral oppgave foreningen er å støtte medlemmene på områder der de enkelte bedrifter ikke selv har tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse. Dette kan for eksempel være innenfor kjemisk-tekniske spørsmål eller i forhold til offentlig regelverk om markedsføring og merking av produktene. KLF har kontinuerlig fokus på problemstillinger av felles interesse for medlemmene, og har bygd opp god kompetanse for håndtering av slike oppgaver.

INFORMASJONSARBEID

KLF driver et utstrakt informasjonsarbeid overfor medlemmene, samarbeidspartnere, næringsliv for øvrig, myndigheter, opinion og media. Dette er både et generelt informasjons- og opplysningsarbeid, og en beredskap der foreningen står frem i mediene på vegne av bransjen i vanskelige saker. Ved at foreningen håndterer disse, søkes unngått negativ eksponering av enkeltbedrifter i saker som angår hele bransjen.

KLF er sterkt internasjonalt orientert, i første rekke gjennom organisasjonen Cosmetics Europe (CE) som samler den europeiske kosmetikkindustrien. Utviklingen innen EU har skapt et nytt sett rammebetingelser for kosmetikkbreansjen også i Norge, og dermed er den internasjonale tilkntningen blitt enda viktigere. KLF har også et nært samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner.

NÆRINGSPOLITIKK

En viktig foreningsoppgave er å være oppdatert på utviklingen i norske og internasjonalt regelverk som berører bransjen. KLF fremmer bransjens syn i de prosesser som fører frem mot regelendringer, og er en aktiv bidragsyter og medhjelper i myndighetenes arbeid med kosmetikkspørsmål. KLF har på vegne av medlemsbedriftene regelmessig kontakt med offentlige organer som har ansvar for regelverk, kontroll og tilsyn med bransjeproduktene.

STATISTIKK

KLF utarbeider statistikk over det totale kosmetikksalget i Norge. Det utarbeides videre merke- og firmanøytral totalstatistikk over KLFs medlemmers omsetning, statistikk over utviklingen innenfor de enkelte merker (seriestatistikk) og utviklingen for kjedesalg (kjedestatistikk). KLF utarbeider ingen statistikker som er konfidensielle. Interesserte bes ta kontakt med KLF for nærmere informasjon om kjøp av statistikker.